Các chuyên gia Marketing đang mong đợi điều gì trong năm 2021?

Sau khi năm 2020 qua đi, thì các chuyên gia Marketing trên thế giới mong đợi điều gì sẽ trở thành xu hướng chính trong năm tới.  1. Năm 2021 là năm của khách hàng Hầu hết các nhà làm…