Gen Z – Một thế hệ đầy sẹo và mất mát!

Sau khi Covid đi qua, không chỉ có doanh nghiệp hay những người lao động “trưởng thành” bị tổn thương, mà thế hệ Gen Z sẽ là những người chịu đựng và mang nhiều vết sẹo đầy đau thương từ…