Digital Marketing trong thời đại Covid

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid 19 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Theo từng chỉ số thống kê thì chúng ta có thể thấy mỗi quốc gia đều…