Microsoft 365 chính thức nói lời tạm biệt với Internet Explorer 11

Trên trang web chính thức của Microsoft đã xác nhận rằng họ sẽ ngừng hỗ trợ cho Internet Explorer 11 trên 365 ứng dụng và dịch vụ của Microsoft vào tháng 8 năm 2021. Điều này có nghĩa là sau…