Làm cách nào tối ưu hoá các chiến lược nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng của bạn?

Bạn đang sử dụng chiến lược nào để tối ưu hoá hiệu suất chiến dịch quảng cáo của mình? Nếu bạn giống hầu hết các nhà làm Digital khác thì câu trả lời chắc chắn sẽ là bao gồm vị…